Didžioji išpažintis - R. Bagdono jubiliejinis koncertas