PROJEKTAS „Virėjų ir konditerių kvalifikacijos tobulinimo paslaugų patrauklumo didinimas perimant ES šalių patirtį“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0902

VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras kartu su 6 Lietuvos partneriais: VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, Klaipėdos turizmo mokykla, UAB „Miksolė“, UAB „Rikta Baltic“, UAB „Žaliasis žiogas“ ir UAB „Vakarinė žara“ įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą „Virėjų ir konditerių kvalifikacijos tobulinimo paslaugų patrauklumo didinimas perimant ES šalių patirtį“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0902. Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto metu 10 (2 vienos savaitės vizitai po 5 asmenis) asmenys vyko tobulinti profesinės kvalifikacijos į Prancūziją ir Bulgariją, profesinės reabilitacijos centrą. Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti virėjus ir konditerius rengiančių specialistų profesines kompetencijas ir įgytas patirtis pritaikyti organizuojant kvalifikacijos tobulinimo paslaugas viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centruose.
Vizito metu dalyviai turėjo galimybę tobulinti praktinius įgūdžius (pjaustymo, duonos kepimo, žuvų nukaulinimo, saldžių patiekalų gamybos ir t.t.), dalintasi gerąja patirtimi su virtuvės šefais, gerąja patirtimi, kaip vykdyti patrauklius kursus gastronomijos specialistams, susipažinta su moderniais mokymo metodais, moderniomis technologijomis, kurias naudoja priimančiųjų organizacijų šefai, dalyvauta diskusijose apie numatomas maisto vartojimo kultūras tendencija, apie skirtingų Europos virtuvių žinių integraciją į mokymo kursą. Vadinasi, dalyviai turėjo galimybę stebėti vedamus mokymus bei išbandyti moderniausių technologinių įrengimų galimybes, išsiaiškino, kaip organizuoti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, maksimaliai išnaudojant turimos įrangos privalumus, kaip organizuoti teorinio ir praktinio mokymo veiklas, kad jos būtų patrauklios gastronomijos specialistams. Praktinių įgūdžių tobulinimas leido iš arčiau pamatyti, kaip paslaugų teikėjai integruoja ES šalių kultūros žinias į siūlomų paslaugų paketą.

 

 

Dalyvavimas stažuotėje užskaitytas kaip kvalifikacijos kėlimas. Dalyviai patobulino profesinės anglų kalbos įgūdžius, bendravimo ir darbo tarptautinėje kultūrinėje aplinkoje gebėjimus, susipažino su lankomų šalių virtuvių ypatumais. Vizitų dalyviai tobulino profesines kompetencijas, leisiančias didinti gastronomijos srities specialistų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir taip prisidėjo prie šalies profesinio mokymo kokybės vystymo. Projekto metu įgytų žinių ir patirties pagrindu buvo parengta gastronomo kvalifikacijos tobulinimo programa („Užšaldytų saldžiųjų patiekalų gaminimo ir patiekimo programa“), pritaikyta veiklos vykdymui viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centruose (panaudojant įrengtos įrangos bei naujausių maisto ruošimo technologijas). Projekto metu įgyta patirtis bei parengta  neformalaus mokymo programa buvo pristatyta baigiamojo seminaro metu, kuris 2014 m. birželio 26 mėn. Seminaras vyko įkurtame praktinio mokymo centre, Panevėžyje, kurio metu praktiškai pademonstruoti įgyti įgūdžiai, panaudojant naujausios įrangos privalumus. 
 
Išsamesnę informaciją apie projektą ir jo įgyvendinimą teikia VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro administratorė Agnė Taurienė, mob. tel. 8686 61456, el. paštas info@paneveziodrmc.lt.